Algemene voorwaarden ACTIE Tiplon EPDM

Reglement ACTIE Tiplon EPDM

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Actie Tiplon die I.R.S-Btech nv, met adres te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, organiseert.

Organisatie van de actie

1. I.R.S-Btech organiseert een Actie, waarbij binnen een bepaalde periode, bij aankoop van Tiplon een 1 rol Tiplon -EPDM van I.R.S-Btech gratis ontvangen wordt. De actie veronderstelt een contactname van de deelnemer via website. Door deel te nemen aan een actie geeft de deelnemer de toestemming aan de hand van zijn/haar BTW-nummer zijn/haar adres en naam op te zoeken, alsook de facturen op te vragen van de aangekochte producten, om de aankoop te kunnen controleren.

2. Een deelname is geldig wanneer alle velden in het deelnameformulier correct werden ingevuld en de Actie-bon werd gedownload en afgegeven in her deelnemende filiaal.

3. I.R.S-Btech kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van I.R.S-Btech ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. I.R.S-Btech kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) waardoor niet kan worden deelgenomen.

4. I.R.S-Btech mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de terugbetaling van de actie. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan I.R.S-Btech de houder is. De gegevens worden bewaard door I.R.S-Btech o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de actie erkent elke deelnemer dat hij door I.R.S-Btech in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan I.R.S-Btech. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd.

De actie

5. I.R.S-Btech maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

6. De actie kan uitsluitend worden toegekend aan de titularis van het BTW-nummer en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De Actie kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

7. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege I.R.S-Btech.

8. Over de periode van de actie kan een deelnemer maar één maal deelnemen.

Het actiereglement

9. Voor vragen over de actie als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met I.R.S-Btech op 09/321.99.21.

10. Het actievoorwaarden kan door eenieder geconsulteerd worden op de website van I.R.S-Btech (www.actietiplon.be)

11. I.R.S-Btech kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in de actievoorwaarden.

12. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan I.R.S-Btech Europalaan 73, 9800 Deinze, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

13. Deelname aan de actie veronderstelt de aanvaarding van het actiereglement door de deelnemer.

Addendum ACTIE TIPLON

Bij de aankoop van Tiplon EPDM van I.R.S-Btech kunnen Belgische dakwerkers deelnemen aan de Actie Tiplon. Deelnemen kan door vooraf online uw bon te downloaden. Vul al uw gegevens in op www.actieTiplon.be, selecteer uw gewenste combinatie. Breng uw persoonlijke bon mee naar uw filiaal.

Tussen 1 en 31 mei 2019, ontvangt u bij aankoop van 10 rollen Tiplon Pre-tape 1 rol Tiplon gratis (standaard of met Pre-tape van dezelfde dikte), of bij aankoop van 5 rollen Tiplon Pre-tape ontvangt u 5 potten Tiplon Contact (lijm 10kg) gratis.

Surf naar www.actietiplon.be!

Uw bon is geldig tussen 1 en 31 mei 2019 in uw gekozen verdeelpunt. Actie geldig op Tiplon rollen met Pre-tape 3,05 x 15,25m, in dikte 1,5 en 1,8 mm. Slechts 1 deelname mogelijk per BTW-nummer.

Assortiment TIPLON EPDM

TIPLON EPDM

 • 01TIP10010 Pre-tape EPDM 3,05 m x 15,25 m: 1,5 mm
 • 01TIP10105 Pre-tape EPDM 3,05 m x 15,25 m: 1,8 mm

TIPLON NADEN EN DETAILS

 • 01TIP30050 Tiplon Primer – 3,78 L
 • 01TIP30150 Tiplon Tape: 7,5 cm x 30,5 m
 • 01TIP30200 Tiplon Tape: 15 cm x 30,5 m
 • 01TIP30400 Tiplon Zelfklevende EPDM: 15 cm x 30,5 m
 • 01TIP30501 Tiplon Zelfklevende EPDM: 22,5 cm x 30,5 m
 • 01TIP30550 Tiplon Flashing: 15 cm x 30,5 m
 • 01TIP30630 Tiplon Flashing: 30 cm x 30,5 m
 • 01TIP30700 Tiplon Flashing: 45 cm x 30,5 m
 • 01TIP30800 Tiplon EPDM kit – 600 ml

TIPLON LIJMEN

 • 01TIP31050 Weathered Membrane Cleaner – 18,9 L
 • 01TIP40050 Tiplon Pur 6kg/bus
 • 01TIP40120 Tiplon contact 10l/bus (=8,3 kg)
 • 01TIP40150 Bonding Adhesive
 • 01TIP50050 PX500 isolatielijm (6,5kg/bus)

TIPLON ANDERE

 • 01TIP40170 PS Russ-strip 15 cm x 30,.5m
 • 01TIP40180 PS Russ-strip 22,5 cm x 30,5m
 • 01TIP40200 Tiplon Contact cleaner (10l/bus)